Janusz Tazbir

#
 • fot. Krzysztof Dubiel

A historian, born in Kaluszyn in 1927, Tazbir studied at Warsaw University. He has been editor-in-chief of the scholarly annual The Renaissance and Reformation in Poland since 1965, and Professor in the Polish Academy of Sciences Institute of History since 1966. His research specialties are the history of culture and the history of sixteenth- and seventeenth-century Polish religious movements. He has also written popular books on history and sketches on literature (including the anthology Anti-Jesuit Literature in Poland, 1578-1925, which he edited).

Bibliography

 • Święci, grzesznicy i kacerze. Z dziejów myśli polskiej kontrreformacji, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959.
 • Stanisław Lubieniecki przywódca ariańskiej emigracji, Warszawa: PWN, 1961.
 • Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.
 • Bracia polscy w Siedmiogrodzie, Warszawa: PWN, 1964.
 • Historia Kościoła Katolickiego w Polsce (1460-1795), Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966.
 • Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w., Warszawa: PIW, 1967.
 • Szlachta a konkwistadorzy. Opinia staropolska wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię, Warszawa: PWN, 1968.
 • Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Wrocław: Ossolineum, 1971.
 • Arianie i katolicy, Warszawa: Książka i Wiedza, 1971.
 • Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973.
 • Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa: Interpress, 1973.
 • Bracia polscy na wygnaniu. Studia z dziejów emigracji ariańskiej, Warszawa: PWN, 1977.
 • Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek - relikty, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.
 • Spotkanie z historią, Warszawa: Iskry, 1979.
 • Tradycja tolerancji religijnej w Polsce, Warszawa: Książka i Wiedza, 1980.
 • Świat panów Pasków, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986.
 • Szlaki kultury polskiej, Warszawa: PIW, 1986.
 • Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy: mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa: Interpress, 1987.
 • Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987.
 • Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986.
 • Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze, Warszawa: PIW, 1989.
 • Protokoły mędrców Syjonu: autentyk czy falsyfikat, Warszawa: Interlibro, 1992.
 • Reformacja w Polsce: szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa: BGW, 1993.
 • Opowieści prawdziwe i zmyślone, Warszawa: Interim, 1994.
 • Reforma, kontrreformacja, tolerancja, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 • Polska na zakrętach dziejów, Warszawa: Sic!, 1997.
 • W pogoni za Europą, Warszawa: Sic!, 1997.
 • Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa: Sic! 1999.
 • Silva Rerum Historicarum, Warszawa: Iskry, 2002
 • Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Warszawa: Iskry, 2003
 • Polska przedmurzem Europy, Warszawa: Twój Styl, 2004.
 • Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2004
 • Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa: Iskry, 2004
 • Polacy na Kremlu i inne historyje, Warszawa: Iskry, 2005
 • Długi romans z muzą Klio, Warszawa: Iskry, 2007
 • Od sasa do lasa, Warszawa: Iskry, 2011

Translations:

English:

 • Poland as a rampart of Christian Europe [Polska przedmurzem chrześcijańskiej Europy], Warszawa: Interpress, 1987.

French:

 • La République nobiliaire et le monde [Rzeczpospolita i świat], Wrocław: Ossolineum, 1986

German:

 • Polen an den Wendepunkten der Geschichte [Polska na zakretach dziejów], trans. Urszula Usakowska-Wolff, Manfred Wolff, Herne: Tibor Schäfer Verlag 2000.