Mieczysław Porębski

#
 • fot. Ela Lempp

Art historian, born 1921, lecturer at the Academy of Fine Arts in Warsaw 1950-1969; later associated with the Jagiellonian University; named Professor in 1973; member of the Polish Academy of Sciences since 1990; curator of the National Museum in Cracow since 1974. Porebski's research interests are focused on the art of the nineteenth and twentieth centuries. He holds that it is impossible to speak about contemporary art without a knowledge of the past - thus his original concept of the "boundary of the contemporary," which is constantly moving and enlarging the range of sources. He is also interested in methodological issues and the theory of art.

Bibliography

 • Sztuka naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów krytycznych z lat 1945-1955, Warszawa: Wydawnictwo Sztuka, 1956.
 • Malowane dzieje, Warszawa: PIW, 1961.
 • Granica współczesności 1909-1925, Wrocław: Ossolineum, 1965.
 • Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa: PWN, 1966.
 • Pożegnanie z krytyką, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966.
 • Ikonosfera, Warszawa: PIW, 1972.
 • Sztuka a informacja, Kraków; Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • Dzieje sztuki w zarysie (t.1: Od paleolitu po wieku średnie, t. 3: Wiek XIX i XX), Warszawa: Arkady, 1976-1988.
 • Deska, Warszawa: Murator, 1997.
 • Polskość jako sytuacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
 • Nowosielski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.
 • Krytycy i sztuka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004.
 • Spotkanie z Ablem, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.