Thi Thanh Thu Nguyen


A translator of Polish into:

Genre

Email: thanhcong3308@gmail.com
Translation:

2016
 • Author first and last name: Magdalena Witkiewicz
  Title of the original: Pierwsza na liście
  Title of the translation: Người đầu tiên trong danh sách
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2015
 • Author first and last name: Magdalena Witkiewicz
  Title of the original: Zamek z piasku
  Title of the translation: Lâu đài cát
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2014
 • Author first and last name: Magdalena Witkiewicz
  Title of the original: Szkoła Żon
  Title of the translation: Trường học cho các bà vợ
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2013
 • Author first and last name: Grażyna Plebanek
  Title of the original: Nielegalne związki
  Title of the translation: Quan hệ không hợp pháp
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2012
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Nadzieja miłość i wiara; Obłoki; Słońce; Piosenka o końcu Swiata, Niemoralność sztuki; Pesymizm - optymizm
  Title of the translation: Hy vọng, tình yêu và niềm tin: Mây; Mặt trời; Bài ca về ngày tận thế; Nghệ thuật phi đạo đức; Chủ nghĩa lạc quan-chử nghĩa bi quan
  Publication in: Publikacja w miesięczniku "Literatura obca"
  Place of publication: Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name:
  Title of the original: Zbiór opowiadań polskich autorek
  Title of the translation: Ngày tình nhân cuối cùng
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Second translator: Nguyen Chi Thuat
  Language of the translation: vietnamese

2011
 • Author first and last name: Andrzej Grabowski
  Title of the original: Przygody Wierpicięta
  Title of the translation: Những cuộc phiêu lưu của Tí Hon Ngọ Nguậy
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2010
 • Author first and last name: Grzegorz W. Kołodko
  Title of the original: Wędrujący świat
  Title of the translation: Thế giới đi về đâu
  Place of publication: Wydawnictwo Świat
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name: Katarzyna Grochola
  Title of the original: Strzepot skrzydeł
  Title of the translation: Tiếng đập cánh
  Place of publication: Wydawnictwo Kobiet, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2009
 • Author first and last name: Marta Dzido
  Title of the original: Ślad po mamie
  Title of the translation: Dấu vết của mẹ
  Place of publication: Phuong Nam Books
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name: Marta Dzido
  Title of the original: Małż
  Title of the translation: Ngoài vùng phủ sóng
  Place of publication: Phuong Nam Books
  Language of the translation: vietnamese

2008
 • Author first and last name: Małgorzata Musierowicz
  Title of the original: Kłamczucha
  Title of the translation: Tên nói dối
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2007
 • Author first and last name: Janusz Leon Wisniewski
  Title of the original: Zespoły napięć
  Title of the translation: Tình nhân
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2006
 • Author first and last name: Janusz Leon Wisniewski
  Title of the original: Samotność w sieci
  Title of the translation: Cô đơn trên mạng
  Place of publication: Wydawnictwo Tre, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name:
  Title of the original: Najpiękniejsze bajki i legendy polskie
  Title of the translation: Truyện cổ tích Ba Lan
  Place of publication: Wydawnictwo Kobiet, Witenam
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name: Lucyna Legut
  Title of the original: Ta miłość przetrwa
  Title of the translation: Và tình yêu còn lại
  Place of publication: Wydawnictwo Kobiet, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

2005
 • Author first and last name: Janusz Leon Wisniewski
  Title of the original: Zespoły napięć
  Title of the translation: Lac Nhip
  Place of publication: Wydawnictwo Kobiet, Wietnam
  Language of the translation: vietnamese

 • Author first and last name: Olga Tokarczuk
  Title of the original: Najbrzydniejsza kobieta świata; Gra na wielu bębenkach
  Title of the translation: Người đàn bà xấu nhất thế giới; Chơi trên nhiều chiếc trống nhỏ
  Publication in: Publikacja w miesięczniku "Literatura obca"
  Place of publication:
  Language of the translation: vietnamese