Nikita Kuznetsov


A translator of Polish into:
russian

Genre
Essay
Poetry
Prose

Email: nikitaqu@gmail.com
Translation:

2017
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Na brzegu rzeki
  Title of the translation: На берегу реки
  Place of publication: ТЕКСТ, Москва
  Second translator: Słowo wstępne, komentarze
  Language of the translation: russian

2016
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: W Szetejniach
  Title of the translation: В Шетейнях
  Publication in: Кузнецов Н. Опыт перевода «Азбуки» Чеслава Милоша. W: Пограничье как духовный опыт: Чеслав Милош — Иосиф Бродский — Томас Венцлова. Материалы Международной конференции 17-18 октября 2015 (Kuznetsov N. Doświadczenie przekładu "Abecadła" Czesława Miłosza. W: Pogranicze jako doświadczenie duchowe: Czesław Miłosz - Josif Brodski - Tomas Venclova. Materiały Konferencji Międzynarodowej 17-18 października 2015)
  Place of publication: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Do Lecha Wałęsy
  Title of the translation: К Леху Валенсе
  Publication in: „Новая Польша”, 2016, №7/8
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

2014
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Abecadło
  Title of the translation: Азбука
  Place of publication: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Language of the translation: russian

2013
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Abecadło, fragmenty
  Title of the translation: Азбука, отрывки из книги
  Publication in: "Новая Польша", 2013, №1
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Józef Hen
  Title of the original: Nikt nie woła, fragment
  Title of the translation: Никто не зовет, главы из книги
  Publication in: "Новая Польша", 2013, №2
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

2012
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Dolina Issy
  Title of the translation: Долина Иссы
  Place of publication: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Second translator: Posłowie Tomasa Venclovy
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Józef Czapski
  Title of the original: Na nieludzkiej ziemi
  Title of the translation: Старобельские рассказы. На бесчеловечной земле
  Place of publication: Летний сад, Москва
  Second translator: Е. Барзова, М. Алексеева, С. Равва и др.
  Language of the translation: russian

2011
 • Author first and last name: Red. Jerzy Axer, Irina Sawieliewa
  Title of the original: Artykuły rosyjskich autorów, opublikowane w polsko-rosyjskiej monografii
  Title of the translation: Humanistyka krajowa w kontekście światowym. Doświadczenie Polski i Rosji
  Place of publication: IBI "Artes Liberales" UW, DiG, Warszawa
  Language of the translation: polish

 • Author first and last name: Oleg Łukjanczenko, Ariadna Czerwińska
  Title of the original: Фаддей Зелинский. Неизвестные страницы биографии
  Title of the translation: Tadeusz Zieliński. Nieznane karty biografii
  Publication in: Tadeusz Zieliński (1859-1944). W 150 rocznicę urodzin, red. Elżbieta Olechowska
  Place of publication: IBI "Artes Liberales" UW, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Warszawa
  Language of the translation: polish

 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Dolina Issy, fragmenty
  Title of the translation: Долина Иссы, главы из книги
  Publication in: „Новая Польша”, 2011, №9
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

2010
 • Author first and last name: Jerzy Pomianowski
  Title of the original: Droga do wolności
  Title of the translation: Дорога к свободе
  Publication in: Белые пятна - черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях, ред. А.Мальгин, М.Наринский
  Place of publication: Аспект Пресс, Москва
  Second translator: В. Александров, Н. Дымшиц и др. (na liście tłumaczy omyłkowo pominięto niektóre nazwiska)
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Józef Hen
  Title of the original: Na zachód od Nysy
  Title of the translation: К западу от Нисы
  Publication in: „Новая Польша”, 2010, №5
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Отв. редакторы Ежи Аксер, Ирина Савельева
  Title of the original: Artykuły polskich autorów, opublikowane w polsko-rosyjskiej monografii
  Title of the translation: Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши
  Place of publication: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, Москва
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Czesław Bielecki
  Title of the original: Wolność. Zrób to sam
  Title of the translation: Свобода. Сделай сам
  Place of publication: Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  Language of the translation: russian

2009
 • Author first and last name: Dżnianakriszna (Michaił Kojfman)
  Title of the original: Человек, судьба, вечность или Философия Великого Единства
  Title of the translation: Człowiek, los, wieczność czyli Filozofia Wielkiej Jedności
  Place of publication: tCHu, Warszawa
  Second translator: Małgorzata Buchalik
  Language of the translation: polish

 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Dolina Issy, fragmenty
  Title of the translation: Долина Иссы, отрывки
  Publication in: "Звезда", 2009, №10
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

2008
 • Author first and last name: Stanisław Lem
  Title of the original: Głosy z sieci
  Title of the translation: Голоса из сети
  Publication in: Раса хищников
  Place of publication: АСТ, Москва
  Second translator: В.Волобуев, И.Киселева, В.Язневич и др.
  Language of the translation: russian

2007
 • Author first and last name: Czesław Miłosz
  Title of the original: Dolina Issy, fragmenty
  Title of the translation: Долина Иссы, отрывки
  Publication in: „Новая Польша”, 2007, №7/8
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

2005
 • Author first and last name: Krzysztof Lang
  Title of the original: Projekt scenariusza filmu o Sawie Morozowie na podstawie książki Natalii Wiko
  Title of the translation: Дичь для товарищей по охоте
  Place of publication: Niepublikowane
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Wybór dokumentów i relacji świadków dla multimedialnej wystawy
  Title of the original: Europa XX wieku: oblicza totalitaryzmu
  Title of the translation: Европа ХХ века: обличья тоталитаризма
  Place of publication: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, ul. Karowa 20
  Second translator: Lilia Kucharska i inni
  Language of the translation: russian

2003
 • Author first and last name: Teodor Parnicki
  Title of the original: Koniec “Zgody narodów”, fragmenty
  Title of the translation: Конец “Согласия народов”, отрывки
  Publication in: "Русская мысль", 2003, №16-17
  Place of publication:
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Tomasz Kwiecień
  Title of the original: Krótki przewodnik po Mszy świętej
  Title of the translation: Краткий путеводитель по святой Мессе
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Andrzej Wajda
  Title of the original: Projekt scenariusza filmu o Katyniu pod roboczym tytułem Niepokonani
  Title of the translation: Непокоренные
  Place of publication: Niepublikowane
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Монах Восточной Церкви
  Title of the original: Notre Père. Introduction à la foi et à la vie chrétienne
  Title of the translation: Отче наш. Введение в веру и христианскую жизнь
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian

2002
 • Author first and last name: Andrzej Wajda
  Title of the original: Dostojewski. Teatr sumienia
  Title of the translation: Достоевский. Театр совести
  Place of publication: Andrzej Wajda - ARCHIWUM, Kraków
  Language of the translation: russian

2001
 • Author first and last name: Rafał Kmita
  Title of the original: Wszyscyśmy z jednego szynela
  Title of the translation: Все мы из одной шинели
  Publication in: tłumaczenie spektaklu, zagranego w czasie Dni Kultury Polskiej w Federacji Rosyjskiej
  Place of publication: Niepublikowane
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name:
  Title of the original: Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum
  Title of the translation: Книга конституций и распоряжений братьев Ордена проповедников
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian

1999
 • Author first and last name: Michel Quoist
  Title of the original: Un temps pour Dieu
  Title of the translation: Время для Бога
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian

 • Author first and last name: Paul Gères
  Title of the original: Prieres pour les jours intenables
  Title of the translation: Молитвы на трудные дни
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian

1998
 • Author first and last name: św. Teresa z Lisieux
  Title of the original: Pensées
  Title of the translation: Мысли
  Publication in: 3 tomy
  Place of publication: Кайрос, Киев
  Language of the translation: russian