The ©POLAND Translation Program

The Book Institute has purchased rights to make available the works listed below, based on a Creative Commons Copyright Acknowledgment 3.0 Poland License. This means that foreign publishers can commission translations and publish the following works as they please, provided they respect the licensing conditions.

The Creative Commons Copyright Acknowledgment 3.0 Poland License allows license recipients to make free use of these works – including their reproduction and distribution in the medium and format of choice (including e-book, audiobook, etc.), as well as their manipulation (such as translations into foreign languages, adaptations, film versions, stage productions, etc.). The use of the works can serve any aim, including commercial ones. The work should be appropriately marked, providing a link to the license and indicating changes made, if any. The full content of the license is available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Publishers applying to the ©POLAND Translation Program and seeking to publish the following titles are requested to fill out and attach to their ©PTP application a scan of the declaration, which replaces the required “Licensing Agreement” attachment.

List of works:

 • Jerzy Andrzejewski – Miazga and Ciemności kryją ziemię
 • Henryk Bereza – Sztuka czytania
 • Stanisław Czycz – And and Ajol
 • Stanisław Grochowiak – Ballada rycerska and Wiersze wybrane (1978)
 • Tymoteusz Karpowicz – Odwrócone światło
 • Andrzej Kijowski – Listopadowy wieczór, Dziecko przez ptaka przyniesione, and Ethos społeczny literatury polskiej; Literatura i hodowla; Rozterki Polaków
 • Julian Kornhauser and Adam Zagajewski – Świat nie przedstawiony
 • Leo Lipski – Piotruś, Niespokojni, Dzień i noc, Sarni braciszek, Prawdziwa opowieść, Powrót, Waadi, and Miasteczko
 • Krystyna Miłobędzka – Dom, pokarmy
 • Kazimierz Orłoś – Cudowna melina
 • Marian Pilot – Panny szczerbate
 • Mieczysław Piotrowski – Cztery sekundy and Złoty robak
 • Edward Redliński – Konopielka
 • Stanisław Vincenz – Na wysokiej połoninie
 • Bogdan Wojdowski – Chleb rzucony umarłym
 • Kazimierz Wyka – Modernizm polski, Życie na niby. Szkice z lat 1939-1945, Rzecz wyobraźni (expanded 1977 publication)

Back